گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

6186_KxVStJrS_13496

معرفی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان در سال 1382 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی تأسیس شده و از سال 1386 مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی نیز در این گروه دایر گردید. از سال 1388 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نهج­البلاغه نیز در گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان آغاز گردید و با تکمیل کادر هیأت علمی و ارتقای برخی از اعضای گروه به مرتبه دانشیاری و استادی، از سال 1390 مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی نیز در دانشگاه لرستان دایر شد. گرایش مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی نیز در سال 1398 به مجموعه­ی رشته­گرایش­های گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان اضافه شد و بدین ترتیب تعداد رشته­گرایش­های این گروه در مقاطع مختلف به عدد 5 رسید.

اعضای هیأت علمی:

هم­اکنون گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان متشکل از 8 عضو هیأت علمی تمام­وقت، در حوزه­های مطالعاتی و تخصص­های گوناگون است:

  1. دکتر علی نظری (استاد): ادبیات معاصر عربی، قرآن و نهج البلاغه
  2. دکتر سید محمود میرزایی الحسینی (دانشیار): زبان­شناسی، بلاغت
  3. دکتر مریم جلیلیان (استادیار): صرف و نحو، نهج البلاغه
  4. دکتر حسین چراغی وش (استادیار): نقد ادبی، مکتب­های ادبی
  5. دکتر کبری خسروی (استادیار): صرف و نحو، متون نظم و نثر
  6. دکتر سید اسماعیل قاسمی موسوی (استادیار): مطالعات ترجمه
  7. دکتر علی اکبر مرادیان قبادی (استادیار): ادبیات داستانی، متون نظم و نثر
  8. دکتر روح اله مهدیان طرقبه (استادیار): ادبیات داستانی، تاریخ ادبیات

آمار تقریبی دانشجویان و دانش­آموختگان

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان درحال حاضر میزبان حدود 180 دانشجو در مقطع کارشناسی، 60 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 25 دانشجو در مقطع دکتری است.

تعداد تقریبی دانش­آموختگان این گروه نیز حدود 600 نفر در مقطع کارشناسی، 260 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 30 نفر در مقطع دکتری است.

چهره­های شاخص علمی و فرهنگی:

از چهره ­های شاخص علمی و فرهنگی در میان اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی می توان به ریاست فعلی دانشگاه لرستان، جناب استاد دکتر علی نظری و نیز جناب آقای دکتر سید محمود میرزایی الحسینی، ریاست فعلی مرکز اقماری نورآباد اشاره کرد.