گروه علوم تربیتی

معرفی گروه آموزشی علوم تربیتی:

تعلیم و تربیت یک موضوع پیچیده و بین‌رشته‌ای است که از طیفی از رشته‌هایی مبنایی مانند روانشناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، زبان‌شناسی، مطالعات برنامه درسی، مطالعات اجتماعی و سیاسی، مردم‌شناسی، تاریخ، علوم اعصاب و ... بهره می‌گیرد. پیچیدگی پدیده‌های آموزشی که «نیاز به گفتگو و همکاری بین رشته‌های مختلف از آن ناشی می‌شود» همراه با این واقعیت که «زمینه‌ها و متغیرهایی که بر تعلیم و تربیت تأثیر می‌گذارند غالباً غیرقابل‌کنترل هستند»، باعث شده است تا برلینر ادعا کند که تحقیق تربیتی، سخت‌ترین علم در میان سایر علوم است. درواقع عمل علمی و اجرای یافته‌های علمی در آموزش‌وپرورش بسیار دشوار است، زیرا انسان‌ها در شبکه‌های پیچیده و متغیری از تعامل اجتماعی قرار می‌گیرند. با نظر به پیچیدگی‌های تعلیم و تربیت، رشته علوم تربیتی تأسیس گردید. در این راستا، رشته علوم تربیتی (به‌طور سنتی پداگوژی) فراتر از تدریس در کلاس و یادگیری فراگیر، به دنبال توصیف، درک و تجویز خط‌مشی و بهبود عمل تربیتی است و موضوعاتی مانند آموزش، آندراگوژی، برنامه درسی، یادگیری، سیاست آموزشی، سازمان، رهبری و ... را در جهت پیشبرد خط‌مشی‌ها و عمل تربیتی موردبررسی قرار می‌دهد. بعلاوه، این رشته نه‌تنها در رابطه با تحصیل مدرسه‌ای است، بلکه همچنین، درباره‌ی تربیت در خانواده، تربیت بزرگ‌سالان و آموزش و رشد حرفه‌ای و ... نیز صدق می‌کند. تعلیم و تربیت آموزشگاهی معمولاً در تعامل بین فراگیران و یک معلم و مبتنی بر یک برنامه درسی در بستر اجتماعی کلاس اتفاق می‌افتد، اما کلاس‌ها در بستر فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مدارس مستقرشده‌اند و مدارس هم بخشی از نظام تربیتی منطقه‌ای و/یا ملی هستند که توسط مدیریت آموزشی و نظام سیاسی، اداره و نظارت می‌شوند. بدیهی است که تحلیل و بهبود تربیت مدرسه‌ای در این سه سطح –سطح خرد (کلاس)، سطح متوسط (مدرسه به‌عنوان یک موسسه) و سطح کلان (نظام تربیتی)- مستلزم تحقیقات وسیع و گفتگو و تعامل با انواعی از رشته‌ها، علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم پایه و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عمل تربیتی است.

رشته علوم تربیتی دارای گرایش‌های متعددی چون تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه درسی و ... است. گرچه تنوع قابل‌توجهی در گرایش‌های علوم تربیتی وجود دارد، اما همه مطالعه فکری فرآیندها، نظام‌ها و رویکردهای آموزشی و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی را مدنظر قرار می‌دهند. در این راستا، رشته علوم تربیتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به دانشجویان یک دید کلی از نحوه کار جامعه و آموزش و درک رفتار انسانی و سازمانی ارائه دهد و دانشجویان در مورد اینکه چگونه به‌عنوان یک اندیشمند اجتماعی فکر و عمل کنند، دانش کاری به دست آوردند. درواقع، دانشجویان این رشته باید مجهز به یک نمای کلی از روندها و یافته‌های تحقیقی فعلی، استراتژی‌های مؤثر، روش‌های یادگیری، آموزش (مانند یادگیری مبتنی بر مسئله، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و یادگیری و...) نگرش‌های حرفه‌ای و روش‌ها و ابزارهای توسعه مستمر شوند. بر این اساس، رشته علوم تربیتی، مقدمه‌ای بر مهم‌ترین مسائل حرفه‌ای تئوری و عمل تعلیم و تربیت است و سعی می‌شود در این دوره، مطالب علمی و آموزشی به اشتراک گذاشته شود که به توسعه درک دانشجویان از این رشته برای اشاعه در جامعه بیانجامد.

گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۸۱ با پذیرش ۳۵ نفر دانشجوی کارشناسی در گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی شروع به فعالیت نمود. قبل از ایجاد رشته موردنظر، اعضای گروه با تدریس دروس تربیتی و روانشناسی در سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاه و به‌ویژه دوره‌های دبیری فعالیت داشته‌اند. همچنین، در سال ۱۳۹۰ دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فعال گردید. اعضای هیئت‌علمی این گروه شامل: دکتر سعید فرح بخشی (دانشیار)، دکتر ایرج نیک‌پی (دانشیار)، دکتر عباس معدن دار (استادیار)، دکتر احسان گرایی (استادیار)، دکتر فاطمه رمضانی (استادیار)، دکتر افسانه عبدلی (استادیار)، دکتر داود میرزایی فر (استادیار) است.

خانم دکتر آزیتا ستار نیز عضو هیئت‌علمی این گروه بوده است که در سال 1398 (بازنشسته) شده‌اند. رشته علوم تربیتی دارای گرایش‌های متعددی چون تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه درسی و ... است. گرچه تنوع قابل‌توجهی در گرایش‌های علوم تربیتی وجود دارد، اما همه مطالعه فکری فرآیندها، نظام‌ها و رویکردهای آموزشی و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی را مدنظر قرار می‌دهند. در این راستا، رشته علوم تربیتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به دانشجویان یک دید کلی از نحوه کار جامعه و آموزش و درک رفتار انسانی و سازمانی ارائه دهد و دانشجویان در مورد اینکه چگونه به‌عنوان یک اندیشمند اجتماعی فکر و عمل کنند، دانش کاری به دست آوردند. درواقع، دانشجویان این رشته باید مجهز به یک نمای کلی از روندها و یافته‌های تحقیقی فعلی، استراتژی‌های مؤثر، روش‌های یادگیری، آموزش (مانند یادگیری مبتنی بر مسئله، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و یادگیری و...) نگرش‌های حرفه‌ای و روش‌ها و ابزارهای توسعه مستمر شوند. بر این اساس، رشته علوم تربیتی، مقدمه‌ای بر مهم‌ترین مسائل حرفه‌ای تئوری و عمل تعلیم و تربیت است و سعی می‌شود در این دوره، مطالب علمی و آموزشی به اشتراک گذاشته شود که به توسعه درک دانشجویان از این رشته برای اشاعه در جامعه بیانجامد.

گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۸۱ با پذیرش ۳۵ نفر دانشجوی کارشناسی در گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی شروع به فعالیت نمود. قبل از ایجاد رشته موردنظر، اعضای گروه با تدریس دروس تربیتی و روانشناسی در سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاه و به‌ویژه دوره‌های دبیری فعالیت داشته اند. همچنین، در سال ۱۳۹۰ دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فعال گردید. اعضای هیئت‌علمی این گروه شامل: دکتر سعید فرح بخشی (دانشیار)، دکتر ایرج نیک‌پی (دانشیار)، دکتر عباس معدن دار (استادیار)، دکتر احسان گرایی (استادیار)، دکتر فاطمه رمضانی (استادیار)، دکتر افسانه عبدلی (استادیار)، دکتر داود میرزایی فر (استادیار) است.

خانم دکتر آزیتا ستار نیز عضو هیئت‌علمی این گروه بوده است که در سال 1398 (بازنشسته) شده‌اند.

دانلود فایل ضمیمه
معرفی علوم تربیتی مهر ۹۸ (۱)
اندازه فایل : 659.7 KB
گزارش تصویری