گروه علوم سیاسی و حقوق

گروه علوم سیاسی و حقوق دانشگاه لرستان از سال ۱۳۹۱ با پیگیری ریاست وقت دانشگاه و معاونین، شروع به جذب و بورس دانش آموختان حقوق نمود و از نیمسال اول ۹۳-۹۲ با سه عضو هیات علمی و پذیرش ۳۵ دانشجوی روزانه کارشناسی شروع به کار نمود. گروه در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید. رشته علوم سیاسی دانشگاه لرستان در سال ۱۳۹۲ شروع به کار نمود. هدف عمده از تاسیس این رشته تربیت کارشناسان سیاسی متعهد به ارزش های دینی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. هم اکنون این رشته در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید. موفقیت تعدادی از نخستین دانش آموختگان رشته علوم سیاسی دانشگاه لرستان در آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر کشور نشانگر همت بلند آنان و تلاش های دلسوزانه اعضای هیات علمی رشته علوم سیاسی می باشد.

گزارش تصویری