06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی
 ١٤:١١ - يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم سیاسی
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم سیاسی
 ٠٩:٥٩ - سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته حقوق
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته حقوق
 ٠٩:٥٠ - سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه آموزشی جغرافیا
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان گروه آموزشی جغرافیا
 ٢٢:٥٣ - سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم تربیتی
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم تربیتی
 ٢٢:٢٨ - يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته زبان و ادبیات عرب
 ٢١:٥١ - يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه تجلیل دکتر علی دلاور
دعوت جهت شرکت در جلسه تجلیل دکتر علی دلاور
دعوت رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر داریوش یاراحمدی برای شرکت در جلسه تجلیل دکتر علی دلاور
 ٢١:١٩ - يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته تاریخ
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته تاریخ
 ٢٠:٥٤ - سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم ورزشی
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان رشته علوم ورزشی
 ٠٢:٠٠ - سه شنبه ٢٨ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه پرسش و پاسخ گروه روانشناسی و مشاوره
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ گروه روانشناسی و مشاوره
 ٢٣:٢٣ - دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات