06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٦

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

انتصاب دکتر جلیلیان بعنوان معاون آموزشی دانشکده ادبیات
انتصاب دکتر محمد رضا حسنی جلیلیان بعنوان معاون آموزشی دانشکده
انتصاب دکتر محمد رضا حسنی جلیلیان بعنوان سرپرست تحصیلات تکمیلی و معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
 ١٣:٠٤ - يکشنبه ١٠ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دستورالعمل برگزاری امتحانات
دستورالعمل برگزاری امتحانات
دستورالعمل برگزاری امتحانات پایان ترم
 ١٢:٣١ - سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 ١٦:١٧ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چارت درسی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 ١٦:١٤ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:١١ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٨ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٧ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهرماه 1396
 ١٦:٠٤ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1395
 ١٥:٣٥ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برنامه درسی دانشجویان
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی ورودی مهرماه 1396
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی روانشناسی
 ١٤:٣٢ - سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات