06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان
جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی روز سه شنبه مورخ 96/9/7
جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان با آقای دکتر یاراحمدی ریاست محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
 ١٠:٢٠ - چهارشنبه ٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات