06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

مدیر گروه

zolfaghari

دکترمهدی ذوالفقاری

رشته تحصیلی:علوم سياسي

رتبه علمی: استادیار

صفحه خانگی دکترذوالفقاری


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات