06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان در سال 1392 شروع به کار نمود. هدف عمده از تاسیس این رشته تربیت کارشناسان سیاسی متعهد به ارزش های دینی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. هم اکنون این گروه در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید. موفقیت تعدادی از نخستین دانش آموختگان رشته علوم سیاسی دانشگاه لرستان در آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر کشور نشانگر همت بلند آنان و تلاش های دلسوزانه اعضای هیات علمی گروه علوم سیاسی می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات