06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

امروز

اخبار > جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی روز سه شنبه مورخ 96/9/7  چاپ        ارسال به دوست

جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان

جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی روز سه شنبه مورخ 96/9/7

جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان با آقای دکتر یاراحمدی ریاست محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه، آقای دکتر صادقی، معاون آموزشی دانشکده، آقای دکتر سبزی، مدیر گروه باستان شناسی، آقای دکتر بهرامی و آقای امیدی، اساتید مدعو گروه و اقای ظفرنیا، مدیر آموزش دانشکده در تاریخ 1396/9/7 رأس ساعت 11/30 در سالن جلسه ی دفاع دانشکده ی ادبیات برگزار شد. این جلسه صمیمی و رودرو با هدف بررسی مشکلات، کمبودها و دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان این رشته از مسئولین دانشکده و اعضای هیأت علمی گروه به منظور رفع و برآوردن آنها و تلاش در جهت هم¬افزایی بین مسئولین و دانشجویان برگزار شد. در ابتدای جلسه آقایان دکتر یاراحمدی و دکتر سبزی با خیر مقدم به دانشجویان از آنان خواستند که سوالات خود را مطرح نمایند. در ادامه تعدادی از دانشجویان به نمایندگی سوالات و انتقاداتی را مطرح نمودند که در یک جمع بندی کلی پیرامون مسائل و مشکلات زیر قابل دسته بندی بودند: 1- بحث محدود بودن فضا و کوچک بودن اتاق گروه باستان شناسی و کلاس های آموزشی که مورد انتقاد بیشتر دانشجویان بود. در این خصوص دکتر یاراحمدی قول داد در صورت جابجایی سازمان مرکزی به ساختمان اصلی و در حال تکمیل دانشگاه در چند ماه آینده و انتقال دانشکده ادبیات فضای مناسب برای گروه، فضای کارگاه و کلاس ها در اختیار این گروه قرار گیرد. 2- بحث و درخواست دانشجویان برای روبه راه شدن سیستم های گرمایشی کلاس ها و قرار دادن تعدادی صندلی برای استفاده ی دانشجویان چپ دست مطرح شد که دکتر یاراحمدی دستور پی گیری و برآورده شدن این مشکلات را دادند. 3- یکی از مشکلات و انتقادات مطرح شده از طرف دانشجویان بحث کُدگذاری نشدن کتاب های تهیه شده از طرف گروه برای کتابخانه ی مرکزی دانشگاه بود که با گذشت چند ماه از تحویل به کتابخانه هنوز انجام نشده است و دانشجویان از تحویل و استفاده از آنها با مشکل مواجه هستند. در این خصوص دکتر یاراحمدی قول پیگیری و در صورت امکان تسریع در این امر را دادند. 4- درخواست دانشجویان برای مساعدت مسئولین دانشکده در جهت تشکیل انجمن علمی دانشجویان گروه باستانشناسی با توجه به تکمیل نبودن کادر هیأت علمی مطرح شد که دکتر یاراحمدی و دکتر سبزی راهکار و پیشنهاد خود را برای تسهیل در تشکیل این انجمن مطرح نمودند و قرار شد دانشجویان پی گیری های لازم را به عمل آورند.


١٠:٢٠ - چهارشنبه ٨ آذر ١٣٩٦    /    شماره : ٣٦٣٢    /    تعداد نمایش : ٧٩٢خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات