06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه

برنامه نیمسال اول 96
برنامه نیمسال اول 96
برنامه نیمسال اول 96
 ١٠:٠٠ - شنبه ١١ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامه نیمسال اول 96-95 کارشناسی- ارشد- دکتری گروه تاریخ
برنامه نیمسال اول 96-95 کارشناسی- ارشد- دکتری گروه تاریخ
 ٠٨:٠٤ - دوشنبه ١١ مرداد ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تکمیل اطلاعات شخصی دانشجویان در سامانه گلستان
به اطلاع تمامی دانشجويان شاغل به تحصيل دركليه مقاطع و همچنین دانشجویان مهمان می رساند كه اطلاعات شناسنامه اي خود...
 ٠٨:٤٧ - شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
 ١١:١٤ - سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم94-95
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم94-95
 ١٠:٢٥ - دوشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامه نیمسال اول 94-95
برنامه نیمسال اول 94-95
 ٠٩:٥١ - دوشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات