06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه باستان شناسی:

دانشگاه لرستان از سال 1389 شروع به بورسیه دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری باستان-شناسی(موسی سبزی و حسین صدیقیان) نمود و با پیگیری ها و تلاش های دلسوزانه دکتر خسرو عزیزی رئیس محترم دانشگاه لرستان و دکتر احسان رشیدیان معاون محترم آموزشی، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 94/3/10 با پذیرش دانشجوی رشته باستان¬شناسی مقطع کارشناسی در دانشگاه لرستان موافقت بعمل آورد و از نیمسال اول 95-94 با دو عضو هیات علمی و پذیرش 25 دانشجوی روزانه کارشناسی شروع به کار نمود. از مهرماه 1394 آقای دکتر محمد مهدی توسلی به مدت یک سال از دانشگاه سیستان و بلوچستان به این گروه انتقال پیدا کرد و هم اکنون گروه یک عضو هیات علمی دارد و افراد دیگری به صورت مدعو در تدریس دروس تخصصی با گروه همکاری دارند. امید است که در آینده با افزایش تعداد اعضای هیأت علمی و راه¬اندازی گرایش¬های مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بتوانیم به مردم شریف استان لرستان و کشورمان ایران اسلامی خدمت نماییم.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات