06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

گروه روانشناسی دانشگاه لرستان در سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی روانشناسی عمومی فعالیت خود را شروع نمود. گروه روانشناسی در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته­های روانشناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی، در مقطع کارشناسی ارشد در رشته­های روانشناسی عمومی و روانشناسی تربیتی و در مقطع دکتری در رشته­های روانشناسی عمومی و روانشناسی تربیتی دایر می باشد. هم اکنون گروه روانشناسی با 8 عضو هیأت علمی در حال فعالیت است. امید است که در آینده با افزایش تعداد اعضای هیأت علمی و راه­اندازی گرایش­های مختلف روانشناسی و مشاوره در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بتواند به مردم شریف استان لرستان و کشورمان ایران اسلامی خدمت نماید.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات