06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

 

معرفی گروه آموزشی علوم تربیتی:

گروه آموزشی علوم تربیتی در سال 1381 با پذیرش 35 نفر دانشجوی کارشناسی در گرایش مدیریت و برنامه ریزی شروع به فعالیت نمود.قبل از ایجاد رشته مورد نظر گروه با تدریس دروس تربیتی و روانشناسی در سایر رشته های تحصیلی دانشگاه و به ویژه دوره های دبیری فعالیت داشته است. نظر به اینکه اعضای محترم فعلی گروه روانشناسی و مشاوره نیز در مجموعه گروه فعالیت و تدریس داشتند، با تلاش های مدیریت وقت گروه، در سال 1385، رشته روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی در این گروه ایجاد شده است .در سال 1387 گروه روانشناسی و مشاوره رسما از گروه علوم تربیتی جدا شده و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود.در سال 1390دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی فعال گردید. اعضای هیئت علمی این گروه شامل: دکتر سعید فرح بخشی (دانشیار) ،دکتر عباس معدن دار(استادیار)،دکتر ایرج نیک پی (دانشیار) ، دکتر آزیتا ستار(بازنشست) می باشند.

 

   دانلود : معرفی_علوم_تربیتی_مهر98_(1).pdf           حجم فایل 660 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات