06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

 

گروه حقوق دانشگاه لرستان از سال 1391 با پیگیری ریاست وقت دانشگاه و معاونین، شروع به جذب و بورس دانش آموختان حقوق نمود و از نیمسال اول 93-92 با سه عضو هیات علمی و پذیرش 35 دانشجوی روزانه کارشناسی شروع به کار نمود. گروه در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات