06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

گروه علوم سیاسی و حقوق دانشگاه لرستان از سال 1391 با پیگیری ریاست وقت دانشگاه و معاونین، شروع به جذب و بورس دانش آموختان حقوق نمود و از نیمسال اول 93-92 با سه عضو هیات علمی و پذیرش 35 دانشجوی روزانه کارشناسی شروع به کار نمود. گروه در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید. رشته علوم سیاسی دانشگاه لرستان در سال 1392 شروع به کار نمود. هدف عمده از تاسیس این رشته تربیت کارشناسان سیاسی متعهد به ارزش های دینی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. هم اکنون این رشته در تلاش است مقاطع بالاتر را نیز با توجه به توان علمی خود ایجاد نماید. موفقیت تعدادی از نخستین دانش آموختگان رشته علوم سیاسی دانشگاه لرستان در آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر کشور نشانگر همت بلند آنان و تلاش های دلسوزانه اعضای هیات علمی رشته علوم سیاسی می باشد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات