06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول 97-98 دانشگاه لرستان
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند ،تقویم آموزشی نیم سال اول 97-98 بشرح زیر میباشد :
 ١٣:١٦ - چهارشنبه ٦ تير ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ویرایش اطلاعات
ویرایش اطلاعات
اعضای محترم هیات علمی گروه حقوق
 ٠٩:١٧ - چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات