06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه آموزشی
مواد امتحانی مصاحبه دکتری
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ،مواد امتحانی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری،.....
 ١٠:٢٧ - يکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات