06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-98 دانشگاه لرستان
به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال دوم 1397-98 دانشکده ادبیات و علوم انسانی ...
 ٠٩:٠٠ - سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان
جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی روز سه شنبه مورخ 96/9/7
جلسه ی پرسش و پاسخ دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه لرستان با آقای دکتر یاراحمدی ریاست محترم دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
 ١٠:٢٠ - چهارشنبه ٨ آذر ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات