06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر عابدین درویشی پور

رشته تحصیلی:الهيات و معارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:darvishpour.a@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاه:abdindarvishpor@yahoo.com

صفحه خانگی دکتر درویشی پور


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات