06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

امروز

اطلاعیه های گروه


تکمیل اطلاعات شخصی دانشجویان در سامانه گلستان
به اطلاع تمامی دانشجويان شاغل به تحصيل دركليه مقاطع و همچنین دانشجویان مهمان می رساند كه اطلاعات شناسنامه اي خود...
 ٠٨:٤٧ - شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
اطلاعیه شرکت در آزمون جامع ابان 94
 ١١:١٤ - سه شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم94-95
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم94-95
 ١٠:٢٥ - دوشنبه ١٢ مرداد ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چارت مقاطع ادبیات فارسی
چارت مقاطع ادبیات فارسی
چارت مقاطع ادبیات فارسی
 ٠٨:٣٤ - يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
منابع ارشد
منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی
منابع ادبیات فارسی
 ١٠:٢٩ - يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس جبرانی
دروس جبرانی برای دانشجویان مقطع ارشد با مدرک کارشناسی غیرمرتبط
دروس جبرانی برای دانشجویان مقطع ارشد با مدرک کارشناسی غیرمرتبط
 ١١:٢٠ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات