06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧

امروز

فرمهای فراغت از تحصیل

دانشجویان گرامی جهت دانلود فرم های فراغت از تحصیل (فرم  تسویه حساب سه برگی ، فرم درخواست فراغت از تحصیل ، فرم صندوق رفاه )اینجا کلیک نمایید.

                          لازم به ذکر است دانشجویان شبانه و مهمان می بایست فرم تسویه حساب مالی را نیز دانلود نمایند.

   دانلود : تسويه_حساب_مالي.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : صندوق_رفاه.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : فرم_تسویه_حساب_سه_برگی.pdf           حجم فایل 95 KB
   دانلود : درخواست_فراغت_از_تحصیل_دانشجو.pdf           حجم فایل 76 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات